Eastern Development Program        
        2024        
                       
0             Confirmation  campbell@chesco.com
              EDP Game Day Procedures    
              EDP Rules     
              EDP Futures U08 - U10 Rules    
              Game Report    
              Ref Fees       
              Latest Covid -19 Restrictions  
                       
              U09 / U10 - 7v7 Rules    
              U11 / U12 - 9v9 Rules     
                     
Revised 11:30 PM Saturday June 8              
P                      
Date Time Gm# Home Away Field Age M/F PPD Ref 1 Ref 2 Ref 3
9-Jun 10:00 AM 7929 NU 2013 F PAC Urban 11V11 U13 F   McKee, M Shpilsky, A Ali, M
9-Jun 7:30 PM 257 Lionville U23 Men VE U23 USTC #03 U23 M    Smith, Derek Beatty, Jim Bialko, S